SWOT

Waarom

De SWOT analyse helpt je bij het verkrijgen van inzichten over de positie van een organisatie op de markt. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. De sterke en zwakke punten gaan over een bedrijf, dit zijn interne punten. De kansen en bedreigingen gaan over de externe factoren die invloed kunnen hebben op een organisatie.

Uitleg

  1.     Maak een matrix van vier vakken.
  2.     Omschrijf de sterkte punten van de organisatie.
  3.     Omschrijf de zwakke punten van de organisatie.
  4.     Omschrijf de kansen voor de organisatie.
  5.     Omschrijf de bedreigingen voor de organisatie.