Persona

Waarom

Een persona is een samengesteld fictief persoon uit jouw doelgroep die wordt gebruikt om de doelgroep te vertegenwoordigen. Persona’s zorgen ervoor dat het team kan spreken over de benodigdheden/behoeften van de gebruikers.

Uitleg

  1. Verzamel data van je doelgroep door het afnemen van interviews, observaties en andere onderzoeksmethodes. Bedenk hierbij goed dat je achter de specifieke kenmerken van je doelgroep wil komen. Waarom is deze doelgroep anders dan andere doelgroepen?
  2. Vergeet niet tijdens het onderzoek ook quotes te noteren, deze zijn vaak persoonlijker en zeggen meer dan losse elementen. Andere elementen die je kan toevoegen om de persona persoonlijker te maken zijn een foto en een naam.
  3. Schrijf alle data op en probeer het te clusteren tot het aantal persona’s dat je wil gebruiken. Elementen die je kan toevoegen aan de persona zijn bijvoorbeeld de levensdoelen, motivaties, frustraties en persoonlijkheidskenmerken.