Mindmap

Waarom

Een mindmap helpt bij het vormen van nieuwe ideeën en het zien van onderliggende verbanden.

Uitleg

  1.     Begin met een centraal onderwerp op een vel papier.
  2.     Verbind woorden aan het centrale onderwerp door middel van lijnen.
  3.     Aan deze woorden kunnen weer extra woorden worden toegevoegd.
  4.     Herhaal bovenstaande stap 2 en 3.