Mash up

Waarom

Genereer nieuwe, gekke ideeën door technologieën, services en human needs te combineren in de mash up.

Uitleg

  1. Verdeel een groot vel papier in vier vakken.
  2. Schrijf in de kolommen de thema’s human needs, technology en service en schrijf in de laatste kolom de mash up.
  3. Zorg dat je voor elk thema een eigen kleur post it hebt.
  4. Zet een timer van drie minuten per thema en schrijf per thema jouw associaties. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld voedsel als human need, een drone als technology en voedsel bezorging als service.
  5. Nu je de drie thema’s hebt ingevuld is het tijd om nieuwe ideeën te gaan maken. Daar is de kolom met de mash up voor. Neem van elk thema een willekeurige post it. Bedenk met deze drie elementen die je gepakt hebt een nieuw idee en schrijf dit idee op een nieuwe kleur post it. Plak alle vier de post its samen in de laatste kolom.
  6. Laat iedereen kort zijn ideeën presenteren.