Hello-Kitty

Waarom

Als je team te weinig energie heeft en een creatieve boost nodig heeft.

Uitleg

  1. Maak een lijn in het midden van de kamer met tape. Deel de groep op in twee en laat iedere groep aan de andere kant staan van de lijn. Één kant is de kittens en de andere kant zijn de puppies.
  2. De kitten mogen niet lachen of glimlachen. De puppies mogen alles doen om de kittens aan het lachen te maken. Maar de puppies mogen niet over de lijn.
  3. Wanneer een kitten lacht of glimlacht wordt het automatisch een puppy. Als je verandert in een puppy moet je naar de andere kant van de lijn. Ga door totdat er één kitten over is en die is dan de winnaar!