Feasibility creativity matrix

Waarom

Met de feasibility and creativity matrix krijg je inzicht in de diverse ideeën die je al gegenereerd hebt tijdens een brainstormsessie. Je kijkt hierbij of ze haalbaar en creatief genoeg zijn om uit te voeren.

Uitleg

  1. Pak een groot vel papier en teken een horizontale as een verticale as die elkaar kruisen.
  2. Schrijf op de horizontale as het woord creativity en schrijf op de verticale as het woord feasibility.
  3. Discussieer met elkaar over de ideeën om ze vervolgens te plotten op het vel papier.
  4. Uiteindelijk gaat het hierbij om de ideeën die geplaatst zijn in de rechterbovenhoek van de matrix. Deze ideeën zijn het meest haalbaar en creatief en zijn dus het beste om uit te werken.