Expectation map

Waarom

Door het in kaart brengen van de verwachtingen van je gebruiker, krijg je inzicht in de verwachtingen die zij hebben over het product of de dienst.

Uitleg

  1. Zorg dat je achter de touchpoints van je gebruiker komt.
  2. Maak een tijdlijn van een bepaalde tijdsperiode.
  3. Beschrijf de touchpoints op de tijdlijn en laat de gebruiker beschrijven welke verwachtingen hij heeft gedurende deze touchpoints.