Diary study

Waarom

Met een diary study verzamel je informatie over de dagelijkse activiteiten, gebeurtenissen, gewoonten, gedragingen en emoties van je doelgroep. Dit kan een belangrijk startpunt zijn in je onderzoek als je wilt weten en begrijpen wat je doelgroep dagelijks meemaakt.

Uitleg

  1. Bepaal van tevoren hoeveel individuen je wilt betrekken bij dit onderzoek. Denk hierbij na welk medium je gaat gebruiken. Wordt het een fysiek dagboek, een website, of misschien via berichtjes? Bedenk ook of je de opdrachten elke keer toestuurt of dat alle opdrachten al van tevoren bekend zijn.
  2. Geef de doelgroep duidelijke instructies van tevoren. Wat verwacht je van hen, hoe moeten ze het noteren, wanneer verwacht je het?
  3. Als je het dagboekje uitgezet hebt is het belangrijk dat de gebruiker nog steeds het gevoel heeft dat je hem niet vergeet. Vraag tussendoor dus eens hoe het verloopt om te kijken of het bijhouden goed gaat of dat er vragen zijn.