Customer journey

Waarom

Een customer journey map geeft een overzicht van alle ervaringen van de gebruiker gedurende een bepaalde tijd en tijdens de touchpoints.

Uitleg

  1. Zorg dat je achter de touchpoints van je gebruiker komt.
  2. Maak een tijdlijn van een bepaalde tijdsperiode.
  3. Beschrijf de touchpoints op de tijdlijn en beschrijf vanuit het oogpunt van de gebruiker hoe hij zich voelt gedurende deze momenten.
  4. Door het invullen van de diverse touchpoints wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gebruiker zich voelt gedurende de reis. Het is hierbij belangrijk in te zoomen op de painpoints, waarbij de gebruiker de touchpoint als onprettig ervaart.