Brainwriting

Waarom

Brainwriting helpt je om ideeën te genereren en verder te ontwikkelen.

Uitleg

  1. Voordat je begint met een brainwriting wordt er een facilitator gekozen. Hij is verantwoordelijk voor het organiseren en zorgt ervoor dat het probleem duidelijk gedefinieerd wordt.
  2. Iedere deelnemer schrijft binnen twee minuten meerdere ideeën op een vel papier.
  3. Na twee minuten wordt iedere deelnemer gevraagd het vel door te geven aan de persoon die links van je zit. Op deze manier gaan de diverse ideeën rond.
  4. Iedere deelnemer gaat verder associëren op de ideeën van de ander en schrijft zijn ideeën eronder.
  5. Herhaal dit tot het moment dat iedere deelnemer zijn eigen vel papier weer heeft.