Actors map

Waarom

Het is belangrijk om de verschillende relaties tussen stakeholders en subgroepen in kaart te brengen. Dit helpt je om de context te begrijpen van het vraagstuk.

Uitleg

  1. Noteer de belangrijkste stakeholders op een groot vel papier.
  2. Noteer een lijst van subgroepen van stakeholders.
  3. Verbind de stakeholders met elkaar en beschrijf hoe ze zich tot elkaar verhouden.
  4. Noteer de details van de relaties tussen de stakeholders, hoe, waar en waarom communiceren ze?